Μαρσύας…ο αλαζών αυλητής

ΕΛΛΑΣ

Στο εξώφυλλο: Η εκδορά του Μαρσύα από τον Απόλλωνα ελαιογραφία σε καμβά José de Ribera (1591 – 1652)

Γράφει ο Χείλων

Ο Μαρσύας ήταν αυλιστής ή αυλητής (οργανοπαίκτης πλαγίαυλου = φλάουτου) ο οποίος προκάλεσε σε μουσικό διαγωνισμό τον Απόλλωνα και όταν έχασε γδάρθηκε ζωντανός από τον Θεό.

View original post 821 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s