Η παραδοσιακή φορεσιά της Μάνης

ΕΛΛΑΣ

Η Ενδυμασία των Μανιατών διέφερε από των υπολοίπων Μοραϊτών ως τις αρχές του 20ου αιώνα που η μετανάστευση , η αστυφιλία και η εκβιομηχάνιση της υφαντουργίας ομογενοποίησαν τα ενδυματολογικά πρότυπα σε ολόκληρη τη χώρα.

View original post 204 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s