Η φυλετική γενοκτονία των Ινδιάνων και το μονοπάτι των δακρύων

ΕΛΛΑΣ

Η λευκή κυβέρνηση, το «πρόβλημα με τους Ινδιάνους» και ο ξεριζωμός των «πέντε πολιτισμένων φυλών» από την προγονική τους γη.


View original post 2,066 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s