Η ψηφιακή συνάντηση με τον καθηγητή Ιωάννη Μάζη στο Youtube

Ο Κύκλος των Φίλων

Η ψηφιακή συνάντηση με τον καθηγητή Ιωάννη Μάζη είναι πλέον στο Youtube και στο ψηφιακό κανάλι του Κύκλου των Φίλων. Η ομιλία του καθηγητή ξεκινά μετά το 13ο λεπτό.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s