Χριστόδουλος Σώζος: Όποιος πηγαίνει στον πόλεμον δεν αποθνήσκει.

ΕΛΛΑΣ

Χριστόδουλος Σώζος γεννηθείς το 1872 στην Λεμεσό, αποθανών στις 6 Δεκεμβρίου του 1912 στον λόφο Προφήτης Ηλίας στο Μπιζάνι των Ιωαννίνων, μαχόμενος υπέρ πίστεως και πατρίδος.

View original post 1,198 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s