Neo-Hellene Poets an Anthology of Modern Greek Poetry 1750-2018

ΟΡΥΧΕΙΟ (By Miltos Sachtouris)

Σου γράφω γεμάτη τρόμο μέσα απὸ μια στοὰ
νυχτερινὴ
φωτισμένη απὸ μίαν ελάχιστη λάμπα σα δαχτυλίθρα
ένα βαγόνι περνάει απὸ πάνω μου προσεχτικὰ
ψάχνει τις αποστάσεις του μη με χτυπήσει
εγὼ πάλι άλλοτε κάνω πως κοιμάμαι άλλοτε
πως μαντάρω ένα ζευγάρι κάλτσες παλιὲς
γιατί έχουν όλα γύρω μου παράξενα παλιώσει

Στο σπίτι
χτες
καθὼς άνοιξα τη ντουλάπα έσβησε γίνηκε
σκόνη μ᾿ όλα τα ρούχα της μαζὶ
τα πιάτα σπάζουν μόλις κανεὶς τ᾿ αγγίξει
φοβάμαι κι έχω κρύψει τα πηρούνια και τα
μαχαίρια
τα μαλλιά μου έχουν γίνει κάτι σα στουπὶ
το στόμα μου άσπρισε και με πονάει
τα χέρια μου είναι πέτρινα
τα πόδια μου είναι ξύλινα
με τριγυρίζουν κλαίγοντας τρία μικρὰ παιδιὰ
δεν ξέρω πως γίνηκε και με φωνάζουν μ ά ν α

Θέλησα να σου γράψω για τις παλιές μας τις χαρὲς
όμως έχω ξεχάσει να γράφω για πράγματα
χαρούμενα

Να με θυμᾶσαι.

MINE

I write to you

afraid and from inside a dark tunnel

lighted by a lightbulb as insignificant as the eye of a needle

a wagon passes over me carefully

maintaining its distance that it won’t hit me

I on the other hand pretend I’m sometimes asleep

other times I pretend to mend a pair of old socks

since everything around me have strangely become old

yesterday at the house

as I opened the closet it turned into dust

and with all the cloths in it

the plates break soon as you touch them

I’m scared and for this I’ve hidden the forks

and knives

my hair has become like a wasted piece of cloth

my mouth has turned white and it hurts

my arms are made of stone

my legs of wood

three boys cry around me

I don’t know why they call me mother

I wanted to write to you about our old joys

but I’ve forgotten how to write about joyous things.

Remember of me

Neo-Hellene Poets an Anthology of Modern Greek Poetry 1750-2018, Ekstasis Editions, Victoria BC, 2018

Το πιο «νόστιμο» χωριό της Ελλάδας

ΕΛΛΑΣ

Πνιγμένο μέσα σε ένα υπέροχο ελατοδάσος, χτισμένο σχεδόν στα 1.000 μέτρα υψόμετρο, το χωριό Νόστιμο είναι ένα από τα πιο γραφικά και ήσυχα της Ευρυτανίας. Ένας παραδοσιακός οικισμός με τη δική του ξεχωριστή ιστορία στην οποία, όπως παντού, μπλέκει και ο μύθος. Και ακόμη και το όνομά του, μόνο τυχαίο δεν είναι. Υπάρχει κάτι που λέγεται ότι είναι πολύ νόστιμο εκεί και χάρισε το όνομά του στο χωριό. Και όχι άδικα. Οι ντόπιοι θα σου μιλήσουν με χαρά γι’ αυτό αν βρεθείς εκεί και θα στο προσφέρουν. Σαν βρεθείς στο Καρπενήσι, αξίζει να περάσεις και μια βόλτα από το Νόστιμο. Ένα ελληνικό χωριό, άγνωστο στους πολλούς αλλά με τη δική του ομορφιά.

View original post 241 more words

1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα: Μουτζώματα

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα

Μουτζώματα [ἀρ. 62]

[τοῦ Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη]

Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ οὐ μό­νον πνευ­μα­τώ­δης ἀλ­λὰ καὶ σφό­δρα ἀ­στεῖ­ος ἦ­το.

       Ἐ­πι­σκε­ψά­με­νος τὸ 1828 πλοί­αρ­χον πο­λε­μι­κοῦ Ἀ­με­ρι­κα­νι­κοῦ πλοί­ου ἤ­κου­σε αὐ­τὸν ὡς δι­ελ­θόν­τα μα­κρὸν καὶ τε­ρά­στιον βί­ον. Ὁ Κο­λο­κο­τρώ­νης ἐ­θε­ώ­ρη­σε ταῦ­τα μὴ συμ­βι­βα­ζό­με­να μὲ τὴν ἡ­λι­κί­αν του, φαι­νό­με­νον ἴ­σως νε­ω­τέ­ρου ἀ­φ’ ὅ,τι ἦ­τον καὶ διὰ τοῦ­το τὸν ἠ­ρώ­τη­σε πό­σων ἐ­τῶν ἦ­το. Ὁ Ἀ­με­ρι­κα­νὸς ἐν­νο­ή­σας τὴν ἰ­δέ­αν τοῦ Κο­λο­κο­τρώ­νη καὶ ἐ­ξαίφ­νης ἀν­τὶ νὰ ἀ­παν­τή­σῃ διὰ τοῦ πρω­ρέ­ως ἐ­κτε­λοῦν­τος, ὡς Ἕλ­λη­νος, τὰ κα­θή­κον­τα δι­ερ­μη­νέ­ως ἔ­σπευ­σε νὰ ἀ­παν­τή­σῃ ἀ­μέ­σως διὰ συν­θή­μα­τος, δεί­ξας τὴν πα­λά­μην του μὲ ἀ­νοι­κτοὺς δα­κτύ­λους ἐν­νε­ά­κις (δηλ. ἐ­μού­τζω­σεν ἐν­νε­ά­κις) κα­τὰ πρό­σω­πον τοῦ ἐ­ρω­τή­σαν­τος Κο­λο­κο­τρώ­νη, ὅ­περ προὐ­κά­λε­σε τὸν γέ­λω­τα τῶν πα­ρόν­των Ἑλ­λή­νων, τό­τε ὁ Κο­λο­κο­τρώ­νης, ἐ­ρω­τη­θεὶς καὶ οὗ­τος πε­ρὶ τῆς ἡ­λι­κί­ας του ἔ­δει­ξε καὶ αὐ­τὸς κα­τὰ πρό­σω­πον τοῦ Ἀ­με­ρι­κά­νου ἀμ­φο­τέ­ρας τὰς πα­λά­μας του πεν­τά­κις (δηλ. δι­πλὴν μού­τζαν), προ­σθεὶς καὶ ἅ­παξ διὰ τῆς μιᾶς χει­ρός (ἁ­πλῆν μού­τζαν) καὶ…

View original post 249 more words