Μουσείο Μεσαράς: Έως το 2023 η ολοκλήρωσή του

ΕΛΛΑΣ

Το Μουσείο Μεσαράς, ένα “κόσμημα” για την περιοχή και μια “κιβωτός” της ιστορίας της, αναμένεται να αποτελέσει έναν σταθμό στο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών της Μεσαράς. Λεπτομέρειες της οργάνωσης και λειτουργίας του Μουσείου που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου του 2023, έδωσε στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βασιλική Συθιακάκη.


View original post 293 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s