Άγαλμα Αθηνάς Αειπαρθένου και Αθηναϊκή φυλετική υπεροχή: το στοιχειό επέτρεψε!

alampasis

1. Χθών = χθών, -ονός, είναι η γη, το χώμα, αλλά και τα έγκατα της γης, ο Κάτω Κόσμος, ο Άδης («ἐπεὶ κακὸν σκότον νέμονται Τάρταρόν θ’ ὑπὸ χθονός», Αισχύλ.). Οι Πύλες της Χθόνας είναι ο Αχέροντας Ποταμός , η Αχερουσία, ο ποταμός στον οποίο ο Χάρων (ως γέρος καμπούρης βαρκάρης) μεταφέρει τις ψυχές των νεκρών στον άλλο Κόσμο εισπράττοντας ως εισιτήριο τον οβολό που τοποθετείται στο στόμα του νεκρού. [The Liddell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon: Χθών]

Ως κύριο όνομα η Χθων στην Ελληνική Μυθολογία είναι η προσωποποιημένη θεότητα της γης, που ταυτίζεται με τη Γαία που είναι η Μήτρα της Δημιουργίας, η Μεγάλη Μητέρα τών Τιτάνων, τών Σειρήνων και τών Γιγάντων. Πολύ αργότερα η Χθων (ή Γαία) γίνεται και Μητέρα των ανθρώπων όταν ο Προμηθεύς δημιούργησε τον άνθρωπο ( = άνδρα) από πηλό και πυρ (κατά άλλους με το ύδωρ του Πανοπέα της Φωκίδας) και προσέδωσε σε αυτούς…

View original post 3,191 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s