Εικόνες Απουσίας//Images of Absence

ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Λίθο χτυπώ σε λίθο

μια σπίθα να δημιουργήσω

που να γενεί φωτιά

δυο πόντους να προσθέσει

στο πόδι του κουτσού

που αφού θαυμάσει

το ευτράπελο του κόσμου τούτου γύρισμα

κι αφού σε πίνακα

το αποθανατίσει

φλόγα θα γίνει και πυρκαιά

τον ανισόσκελο κόσμο να κάψει

καθώς πηλό αρπάζω

απ’ της λίμνης το βυθό

και στον κουτσό τον δίνω

σ’ εκείνον που της έλλειψης

το νόημα γνωρίζει

τη νέα πλήρη πλάση να εμπνευστεί

πάλι απ’ την αρχή ανθρώπους

ζώα και φροντίδες να σχεδιάσει

λυσίκομες γυναίκες να γελούν

κι αξέχαστα ηλιοβασιλέματα

την ομορφιά ο κουτσός

σ’ όλα τα μάτια ν’ απιθώσει

κι αφού όλα τέλεια τα δημιουργήσει

κρασί ημίγλυκο θα τον ποτίσω

νέος θεός στα σύννεφα να θρονιαστεί

αγνός, μεστός και χαλαρός

κι αφού η μέθη τον κυριεύσει

κακόβουλος να γίνει κι εκδικητικός

για να δικαιωθεί η κραυγή

Κύριε και Θεέ μου

ελέησον μας και μην ξαναπιείς

JUSTIFICATION

With a stone I strike a stone

to mould a spark

a fire to become and add

an inch onto the leg

of the limping man who

after he admires

the ridiculous turn of this earth

and after he immortalizes it

on his canvas

into a conflagration his fire will grow

to burn the unequal world

when from the bottom of the lake

I pull mud and place it

in the limping man’s palms

he alone, who in deficiency exists

will mould the perfect universe

from the beginning people concerns

and beasts he’ll create

women who laugh

with their loosened hair

in the afternoon breeze

unforgettable sunsets and

when the limping man has graced

all eyes with benevolence

I shall give him summer wine

onto the clouds I shall enthrone him

pure and mature and loosened

and after inebriation settles in

revengeful and spiteful

to justify the cry

Good Lord, have mercy on us

don’t drink again

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s