Images of Absence, poetry by Manolis Aligizakis

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Έπρεπε να σταθούμε ο ένας

κοντά στον άλλο, είπε

και σα να σήκωνε το βάρος

όλου του κόσμου

στους ώμους του πρόσθεσε

ποτέ δεν θα μας λυγίσουν

ελαφρό φύσημα αγέρα διαπέρασε

τις χαραματιές των σανιδιών

του πατώματος, άλλη μια ένδειξη

της επιτυχίας μας και τί ήθελε από

μας ήταν να μη συμβιβαστούμε

δεύτερη γνώμη δεν υπήρχε

να σώσουμε τον κόσμο, ναι, είπε

να πλάσουμε τον κόσμο απ’ αρχής. Τελεία.

BROTHERHOOD

We have to stick together

he said and as if

he carried the weight

of the whole world onto

his shoulders he added

they will never break us

short whiff of air came through

the holes of the floor planks

another measure of our success

what he adamantly seek

was no compromise and

second thought was nonexistent

the world to save yes he said

to mould the world anew. Period.

The Second Advent of Zeus, poetry by Manolis Aligizakis

ΕΡΜΗΣ

Πρώτο πρωί και με βοήθησε να καταλάβω

γιατί ξεχώριζα απ’ το άγαλμα

νόστιμος

που ήμουν σαν τη πεταλίδα.

                              Εξατομίκευση

                              ενσαρκωμένη

                              και στιλπνά βότσαλα

στην ακροθαλασσιά

γυμνές κόρες

με τη γλύκα του σταφυλιού

         απόβραδο καλοκαιριού

         μενεξελί στεναγμοί

ο μόνος μάρτυρας εγώ

απρόθυμος που ήμουν να κηρύττω

βλαστήμιες των θεοσεβών

κι έτσι διέγραψα τις συμβουλές τους

                               και στράφηκα στις ρίζες μου

                               του μονοπατιού μου το βάθος να διακρίνω

για να φτάσω στη κάθαρση

που ο βοριάς

αξίωσε το σώμα μου

μα όχι πριν

        ν’ αμυνθώ το άγιο χώμα

        μ’ όπλο

        το υπέροχο άρωμα της γαρδένιας

σπάργανα ψαριών γιομάτα φυσαλίδες

και μικρά σφουγγάρια που έσυρα

         απ’ το βυθό της θάλασσας

         ήταν κι αυτό ένας τρόπος

                                  να εξαγνίσω την ψυχή μου

                                  απ’ τις ατέλειες    

HERMES

First morning and Ηερμες helped me find why

I was different

from the statue, tasty that

I was like the abalone.

                                     Individualization

                                     incarnation and

                                     shiny pebbles

by the shore

naked Korae with

the sweetness of fresh grapes

         during the summer eve

         purple colored sighs and

the lone martyr I became as

I felt indisposed to uphold

blasphemies of the pious

thus I deleted their advise

                                      and turned inward to my roots

                                      the depth of my path to discern

and reach my catharsis

that the north wind

bestowed unto my body

but not before

         I defended the holy ground

         my armor 

         the exquisite aroma of gardenia

gills of fishes full of bubbles

and small sponges

I pulled from

         the bottom of the sea

         another way

                                       to cleanse the impurities

                                       of my soul

http://www.ekstasiseditions.com

Η Μάχη του Κερατσινίου

ΕΛΛΑΣ

Georgios_Karaiskakis-3Στις 4 Μαρτίου 1827 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αποκρούει επίθεση του Κιουταχή στο Κερατσίνι, περιοχή βόρεια του Πειραιά, και του προξενεί βαρύτατες απώλειες. Η μάχη αυτή υπήρξε μία από τις λαμπρότερες νίκες του «γιου της καλογριάς».

View original post 393 more words

Karolina Widerström: at the Frontiers of Sexual Education

A R T L▼R K

31oz7pTYalLOn the 4th of March 1949, Swedish gynaecologist, sex educator and activist Karolina Olivia Widerström, died in Stockholm at the age of 93. She was the first official female physician with a university education in her country. Her best-known work was Kvinnohygien (Women’s hygiene), published in 1899, and reprinted until 1932. She was chairman of the Swedish Society for Woman Suffrage and a member of the Stockholm city council. She belonged to the first generation of women to vote in her country and one of the first women to be admitted to a Swedish university.

Nowadays, we perceive Scandinavian countries as some of the most democratic and liberated places on earth. This was not always the case. In Sweden, for instance, the issue of sex education was first introduced at the turn of the century when the country was suffering poor health, restricted living conditions and…

View original post 681 more words

Daily Dose of Bhagwad Gita

Be Inspired..!!

Quotes on Gita :‘If one reads Bhagavad-Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord the reactions of his past misdeeds will not act upon him’Lord Shiva to Parvatidevi, Gita-Mahatmya.

No other philosophical or religious work reveals ,in such a lucid and profound way, the nature of consciousness, the self, the universe and the Supreme. I will shall read (Youtube Link Attached) and write Gita verses from the book “Bhagvan-Gita As It Is” by Swami Prabhupada everyday.

Bhagavad Gita – Chapter 1 – Verse 4-7

Chapter 1 – Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Text 4 – Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhīma and Arjuna: great fighters like Yuyudhāna, Virāṭa and Drupada.

Purport – Even though Dhṛṣṭadyumna was not a very important obstacle in the face of Droṇācārya’s very great power in the military…

View original post 142 more words