The Medusa Glance, poetry by Manolis Aligizakis

ΑΜΠΑΛ

Με δάκρια στα μάτια εξετάζει

την κούκλα με το ένα χέρι

η Αμπάλ που δεν σταματά να παίζει

με τη διαλεχτή της κούκλα

σαν να μην έχει συμβεί τίποτα

εξ άλλου έχει το άλλο χέρι

απ’ όπου μπορεί να την πιάσει

μοίρα στη μορφή βόμβας

που έπεσε εκείνη τη σκοτεινή

νύχτα φθινοπώρου

δεν έκανε καμμιά εξαίρεση

ανάμεσα στα δυο κορίτσια

κι άφγησε την Αμπάλ μ’ ένα χέρι

να παίζει τη μονόχειρη κούκλα της

δύο απόντες βραχίωνες

δύο βραχίωνες που έπεσαν στη μάχη

ABAL

Her teary eyes peruse her doll

one of its arms severed

Abal still plays with her beloved doll

as if nothing has happened

still an arm the doll has

from which she grabs it

fate in the form of the bomb

that fell the dark night of last fall

didn’t select between two girls

one arm missing from Abal

one arm missing from her doll

two arms of two dolls

missing in action

http://www.ekstasiseditions.com

Constantine Cavafy, translated by Manolis Aligizakis

Απ’ τες Εννιά

Δώδεκα και μισή. Γρήγορα πέρασεν η ώρα

απ’ τες εννιά που άναψα την λάμπα

και κάθισα εδώ. Κάθουμουν χωρίς να διαβάζω

και χωρίς να μιλώ. Με ποιόνα να μιλήσω

κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό.

Το είδωλον του νέου σώματος μου

απ’τες εννιά που άναψα την λάμπα

ήλθε και με ηύρε και με θύμισε

κλειστές κάμαρες αρωματισμένες,

και περασμένην ηδονή—τί τολμηρή ηδονή!

Κ’ επίσης μ’ έφερε στα μάτια εμπρός,

δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι,

κέντρα γεμάτα κίνησι που τέλεψαν,

και θέατρα και καφενεία που ήσαν μια φορά.

Το είδωλον του νέου σώματος μου

ήλθε και μ’ έφερε και τα λυπητρεά

πένθη της οικογένειας, χωρισμοί

αισθήματα δικών μου, αισθήματα

των πεθαμένων τόσο λίγο εκτιμηθέντα.

Δώδεκα και μισή. Πώς πέρασεν η ώρα.

Δώδεκα και μισή. Πώς πέρασαν τα χρόνια.

SINCE NINE O’CLOCK

Twelve thirty. Time has gone by quickly

since nine o’clock when I lit the lamp

and sat down here. I sat without reading,

and without speaking. To whom would I speak

alone in this house?

The vision of my youthful body

has come and visited me since nine o’clock

when I lit the lamp and has recalled

closed rooms full of fragrance

and lost carnal pleasure; what bold pleasure!

And it also brought before my eyes,

roads that are now unrecognizable,

taverns full of action that have closed

and theaters and coffee bars that no longer exist.

The vision of my youthful body

also brought me sad memories;

family mourning, separations,

feelings about loved ones, emotions

of the dead so little appreciated.

Half past twelve. How time has gone by.

Half past twelve. How the years went by.

Προσεγγίσεις στην φιλοσοφία του Ηρακλείτου – Ο τρόπος λειτουργίας του σύμπαντος (Μέρος Α΄)

ΕΛΛΑΣ

«Η σκέψη του Ηρακλείτου μοιάζει με την ψυχή του Άμλετ· όλοι την καταλαβαίνουν, αλλά ο καθένας διαφορετικά».
-Spengler-

«Η σύγχρονη φυσική βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο πολύ κοντά στη διδασκαλία του Ηρακλείτου. Αν αντικαταστήσει κάποιος την λέξη φωτιά με τη λέξη ενέργεια μπορεί να θεωρήσει τις αποφάνσεις του Ηρακλείτου, σχεδόν λέξη προς λέξη, σαν έκφραση της σύγχρονης αντίληψής μας. Η ενέργεια είναι στην πραγματικότητα η ύλη από την οποία προέρχονται τα στοιχειώδη σωματίδια, όλα τα άτομα, και κατά συνέπεια όλα τα πράγματα, και ταυτόχρονα η ενέργεια είναι ο κινούν».
-Β. Χάιζενμπεργκ-

View original post 2,072 more words

The Mystery of ‘The Fortune Teller’ by Georges de la Tour

A R T L▼R K

51Spl31T5HLOn the 13th of March 1593, the French Baroque painter Georges de la Tour was born in the town of Vic-sur-Seuille, a few miles from Nancy, France. In 1620, when he was already a practicing painter, he moved to Lunéville, Lorraine, an independent duchy between north-east France and the German states. That is where he established himself as a master artist and stayed until his death in 1652. Until 1915, when Hermann Voss practically rescued him from oblivion, La Tour’s life and oeuvre had been relatively unknown. Even now, there are still very few documents providing much information about his life and education, but some of the scholars say that a travel to either Italy or the Netherlands in the early stages of his career was very likely to happen. His paintings bear visible Caravaggian influences, which probably reached him through the Dutch Caravaggisti of the Utrecht School and…

View original post 691 more words