Διάσημοι αθλητές της αρχαιότητας

Χείλων

εξώφυλλο: Χρυσό στεφάνι ελιάς, περί τον 4ο αιώνα π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκης  Original image by Carole Raddato. Uploaded by Carole Raddato, published on 10 April 2014 under the following license: Creative Commons Attribution-ShareAlike.

copyright © γράφει ο Χείλων

Η λέξη ἀγών για τους αρχαίους Έλληνες σήμαινε: συγκέντρωση – συνέλευση – συγκέντρωση για την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων – τόπος όπου διεξάγεται αθλητικός αγώνας – αθλητικός αγώνας για την απόκτηση ενός βραβείου.

Οι αγώνες διακρίνονταν σε τοπικούς και σε πανελλήνιους. Οι τοπικοί αγώνες συγκέντρωναν τοπικό ενδιαφέρον και τέτοιοι ήταν τα Παναθήναια, τα Ελευσίνια, τα Ηράκλεια, τα Διόκλεια, τα Έρμαια, τα Ηραία, τα Ελευθέρια, τα Ρίεια, τα Λύκαια κ.α.

Στους Πανελλήνιους Αγώνες που ήταν σημαντικοί, συμμετείχαν αθλητές απ’ όλη την Ελλάδα. Γίνονταν μ’ επισημότητα, θεωρούνταν ιεροί και κατά τη διάρκεια τους σταματούσαν οι εχθροπραξίες. Οι κυριότεροι από αυτούς ήταν τα Ίσθμια, τα Νέμεα

View original post 4,402 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s