Χάνονται και οι δύο μοναδικοί αρχαίοι λιθόστρωτοι δρόμοι στην Παλαιομάνινα!!!

ΕΛΛΑΣ

Από το 2000 έχουν καταρτισθεί μελέτες και τεχνικές εκθέσεις με δαπάνες της Εταιρείας Φίλων των Μνημείων της Παλαιομάνινας και έχουν παραδοθεί σε όλους τους αρμοδίους για την αποκατάσταση και ανάδειξη του δρόμου που υπάρχει στο εσωτερικό της αρχαίας πόλης και ενός άλλου προς τη δεξιά όχθη του Αχελώου, αλλά … “στου κουφού την πόρτα…”


View original post 2,600 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s