Ήλιος και Φαέθων

ΕΛΛΑΣ

Ήλιος

Ο Ήλιος αίρει την καταγωγή του από τη Γαία και τον Ουρανό. Είναι Τιτάνας με ξεχωριστή ομορφιά και λαμπρότητα. Είναι ο θεραπευτικός Οφθαλμός του Κόσμου. Κάθε πρωί οδηγεί το άρμα με το χρυσό δίσκο, που το σέρνουν τα ξακουστά άλογα Πυρόεις, Ηώος, Αίθων και Φλέγων. Από τις χώρες της Ανατολής ξεκινά με το χάραμα πρώτα το άρμα της Αυγής και μετά το άρμα του Ήλιου. Ο δρόμος στον Ουρανό καθορισμένος. Το βράδυ κουρασμένα τα άλογα και ο Ήλιος φτάνουν στον Ωκεανό πέρα από τη Δύση. Λούζονται και ξεκουράζονται Ξαπλώνουν στο Δέπας, που είναι ένα μεγάλο κύπελλο και ταξιδεύουν όλη τη νύχτα για να φτάσουν πάλι ξεκούραστα στην ανατολή, έτοιμα για την άλλη μέρα.

View original post 423 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s