Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στους νομούς Μαγνησίας και Τρικάλων

ΕΛΛΑΣ

Πέντε έργα πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 2,85 εκατομμυρίων ευρώ, για την ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στους νομούς Μαγνησίας και Τρικάλων, εντάχθηκαν πρόσφατα στον Άξονα Προτεραιότητας, με τίτλο “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Θεσσαλία” και θα υλοποιηθούν με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας (2007-2013).

Τα τρία από τα έργα αφορούν το νομό Μαγνησίας. Τα έργα αυτά, στα οποία οι εργασίες ξεκινούν άμεσα, είναι τα εξής:

View original post 2,101 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s