Στο έλεος του Θεού οι αρχαιολογικοί χώροι σε Μυκήνες – Τίρυνθα

ΕΛΛΑΣ

Περπατώντας στων μνημείων την ολόμαυρη ράχη…

Μεγαλώνει η λίστα με τα «ατοπήματα» του υπουργείου Πολιτισμού στα πιο σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία της χώρας.


View original post 386 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s