Το χρονικό της έρευνας στον Θησαυρό του Ατρέα

ΕΛΛΑΣ

Διάλεξη με τίτλο «”Στου τάφου απάνω το θυρί, στο γείσο του γρανίτη, μες στο λιθένιο τρίγωνο βγαίνει μικρή βαλανιδιά”. Το άγνωστο και συναρπαστικό χρονικό της έρευνας στον Θησαυρό του Ατρέα, πριν και μετά την Ελληνική Επανάσταση» διοργανώνουν ο Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.


View original post 394 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s