Οδυσσέας Ελύτης: Τι σημαίνει «Ελλάδα» και τι «ελληνισμός» για τον σπουδαίο ποιητή

ΕΛΛΑΣ

Η Ελλάδα είναι για τον ίδιο ένα είδος «έκστασης και θάμβους», ενώ η γλώσσα «ένα ξαφνικό αγκάλιασμα της ψυχής με τη δύναμη και το βάθος υποβολής των φθόγγων».


View original post 638 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s