Αγγείο από την αρχαία Αθήνα «ήταν εργαλείο για κατάρες βουντού»

ΕΛΛΑΣ

Οι «κατάδεσμοι» της αρχαίας Ελλάδας είχαν στόχο να παραλύσουν τα θύματα.

Πήλινο αγγείο που περιείχε τα οστά ενός διαμελισμένου κοτόπουλου είναι πιθανότατα ένα ακόμα παράδειγμα των περίφημων «κατάδεσμων» της αρχαίας Ελλάδας, ενός είδους κατάρας που παραπέμπει στη μαγεία βουντού της Καραΐβικής.


View original post 408 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s