Οι Επικούρειοι και ο Επικούριος Απόλλωνας

ΕΛΛΑΣ

Ο επιφανής φιλόσοφος και ο επιβλητικός ναός

Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Γράφει ο Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Ο Επίκουρος, που γεννήθηκε στη Σάμο το 341 π.Χ. και απεβίωσε στην Αθήνα το 270 π.Χ., υπήρξε, ως γνωστόν, επιφανής ηθικός και φυσικός φιλόσοφος της αρχαιότητας.

View original post 466 more words

Daily Dose of Bhagwad Gita

Be Inspired..!!

Quotes on Gita :‘If one reads Bhagavad-Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord the reactions of his past misdeeds will not act upon him’Lord Shiva to Parvatidevi, Gita-Mahatmya.

No other philosophical or religious work reveals ,in such a lucid and profound way, the nature of consciousness, the self, the universe and the Supreme. I will shall read (Youtube Link Attached) and write Gita verses from the book “Bhagvan-Gita As It Is” by Swami Prabhupada everyday.

Chapter 2 – Text 55

Chapter 2 – Contents of the Gita Summarised

Text 55 – The Supreme Personality of Godhead said: O Pārtha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness.

Purport – The…

View original post 185 more words