Titos Patrikios-Selected Poems

TITOS PATRIKIOS, Selected Poems

ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ//END OF SUMMER

VIII

Η απόφαση μου να μη σε συλλογιέμαι

είναι μήπως και σώσω ό,τι μπορώ να σώσω

κρύβοντας λίγες σπαταλημένες μέρες

βαθιά μέσα στη μνήμη, ρίχνοντας

τις άλλες μέρες από πάνω σα λιθάρια.

VIII

My decision not to think of you

is to help me save what I can save

hiding a few spent days

deep in my memory, throwing 

all other days on the rocks.

Yannis Ritsos-Poems, Selected Books, Volume I

YANNIS RITSOS-Poems, Selected Books, Volume I

Θυρωρείο/Caretaker’s Desk

ΑΣΠΟΝΔΥΛΟ

Η γυναίκα μπροστά στον καθρέφτη. Γυμνή.

Δεν έχει τίποτα ν’ ανακαλύψει, το ξέρει.

Η αναπαράσταση αποτυχημένη, κατάκοπη η μνήμη.

Γδαρμένες πλάκες γραμμοφώνου, ποτήρια

φαλλοί σχεδιασμένοι σε πακέτα τσιγάρων,

τ’ άδεια μπουκάλια του κονιάκ, οι καρέκλες,

τα μήλα σκόπρια στο μεγάλο κρεβάτι,

οι χτύποι απ’ τα τακούνια της άλλης γυναίκας

στο πάνω πάτωμα, πάνω απ’ το κεφάλι της —

όταν κόπηκε το φως κ’ οι τοίχοι στενέψαν

κ’ οι υπηρέτριες φώναζαν σ’ όλη τη σκάλα:

Κύριε, κύριε, μπαλσαμωμένο λελέκι,

εμείς που κόψαμε το σκοινί με τα δόντια μας,

εμείς που κόψαμε το σύρμα με τα νύχια.

Spineless

The woman before the mirror. Naked.

She has nothing to discover – she knows it

The replication unsuccessful very tired memory

Scratched record albums glasses

penises sketched on cigarette packs

empty cognac bottles the chairs

apples scattered on the big bed

sounds of heels of the other woman on

the upper floor above her head –

when the lights went out and the walls became narrower

and the servants yelled in the staircase

Mister, Mister embalmed stork

we who cut the rope with our teeth

we who cut the wire with our nails –

Αλεξάνδρα Μπακονίκα, Σπίθα

Βίκυ Παπαπροδρόμου: ό,τι πολύ αγάπησα (ποίηση, πεζογραφία & μουσική)

Σπίθα

[Ενότητα Το παράπονο]

Αν και καταπονημένη από την αρρώστια,
όταν τελείωσε με τις ακτινοβολίες
που έπρεπε να υποβληθεί στην κλινική,
πήγαμε στην παραλία για καφέ.
Σαν από άμυνα,
για να διατηρεί τη σπίθα της ζωής μέσα της,
γύρισε τη συζήτηση στο αίνιγμα του έρωτα,
με αναφορές σε δυνατές εμπειρίες της.

Με την αρρώστια ύπουλα να σπάζει,
να κομματιάζει και να λεηλατεί,
σαν από άμυνα, για τη σπίθα της ζωής μέσα της,
αποζήτησε τη θαλπωρή της ηλιόλουστης παραλίας
και την καταλυτική δύναμη του έρωτα.

Από τη συλλογή Ντελικάτη γυναίκα (2021) της Αλεξάνδρας Μπακονίκα

Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης τον 20ό αιώνα και ως σήμερα (ανθολογία) / Αλεξάνδρα Μπακονίκα

View original post

Οι Έλληνες Πομάκοι

ΕΛΛΑΣ

Oι Έλληνες πολιτκοί γνωρίζουν πως η εξουσία τους συνδέεται με την επιβίωση του νεοελληνικού κράτους και συνειδητά προσφέρουν θυσία στον αχόρταγο κι απαιτητικό βωμό του ένα – ένα τα κομμάτια του Ελληνισμού.

Κι αν θελήσουμε να είμαστε επιεικείς, αν θεωρήσουμε πως στέκουν κάποιες σκοπιμότητες, που έντεχνα προβάλλονται κάθε φορά που ένα τμήμα του Έθνους μας αφανίζεται κι ακόμα δεχθούμε πως η αδιαφορία για τον Ελληνισμό της Β. Ηπείρου, της Κωνσταντινούπολης της Κύπρου κ.λ.π., οφείλεται σε άγνοια και φυσική ανικανότητα, τότε ποιά σκοπιμότητα, πόση άγνοια και πόση ανικανότητα μπορούμε να δεχθούμε σαν αρκετή δικαιολογία, για την περιφρόνηση και την αδιαφορία, που επιδεικνύει το Ελληνικό κράτος σ’ ένα κομμάτι της Ελληνικής φυλής, που κατοικεί εντός των συνόρων του;

Στον ορεινό όγκο της Ροδόπης κατοικεί ένα από τα αρχαιότερα Ελληνικά φύλλα γνωστό σήμερα με την ονομασία ΠΟΜΑΚΟΙ. Υπολογίζεται ότι αριθμούν περισσότερους από 300.000 στο τμήμα που βρίσκεται σήμερα υπό Βουλγαρική κατοχή αν και…

View original post 685 more words

Daily Dose of Bhagwad Gita

Be Inspired..!!

Quotes on Gita :‘If one reads Bhagavad-Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord the reactions of his past misdeeds will not act upon him’Lord Shiva to Parvatidevi, Gita-Mahatmya.

No other philosophical or religious work reveals, in such a lucid and profound way, the nature of consciousness, the self, the universe and the Supreme. I will shall read (Youtube Link Attached) Gita verses from the book “Bhagvad-Gita As It Is” by Swami Prabhupada everyday.

Chapter 3 – Verse 5

Text 5 – Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature; therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment.

Purport – It is not a question of embodied life, but it is the nature of the soul to be always active. Without the presence of the spirit…

View original post 259 more words