Φούρνοι Ικαρίας: Το παραλιακό λατομείο στο Πετροκοπιό

ΕΛΛΑΣ

Στους Φούρνους υπάρχουν αρκετά αρχαία λατομεία μαρμάρου. Πιο εντυπωσιακό είναι το παραλιακό λατομείο στο Πετροκοπιό, το οποίο λειτούργησε στα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά και σε νεότερες εποχές.


View original post 91 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s