Γιαργηττός ή χορός του Θησέα

ΕΛΛΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

Ο χορός γιαργηττός ή διαργητός ή διαγυρτός ή «χορός του Θησέα» αποτελεί μια από εκείνες τις περιπτώσεις των χορών που οι κατά καιρούς μελετητές – ερευνητές βρήκαν πρόσφορο έδαφος να επισημάνουν την αρχαιοελληνική καταγωγή του (στα πλαίσια της ιστορικής συνέχειας) ή να απορρίψουν, με βάση νεότερα δεδομένα, την οποιαδήποτε σχέση του με παλαιότερες μορφές έκφρασης.


View original post 512 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s