Οστρακισμός ή εξοστρακισμός

ΕΛΛΑΣ

εξώφυλλο: Όστρακο του Θεμιστοκλή που εξορίστηκε το 471 π.Χ. με την αναγραφή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ_ Μουσείο Αγοράς Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

copyright © μετάφραση – επιμέλεια Χείλων

Την δεκαετία του 1960, οι αρχαιολόγοι έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη, όταν βρήκαν σε χώρο υγειονομικής ταφής στην Αθήνα περίπου 8.500 κεραμικές πλάκες, πιθανότατα από ψηφοφορία που έγινε το 471 π.Χ. Τα κεραμικά θραύσματα ήταν το αρχαίο αντίστοιχο των ψηφοδελτίων και χρησιμοποιούνταν για τον εξορισμό των Αθηναίων πολιτών. Ονομάζονταν όστρακα και σε κάθε θραύσμα ήταν γραμμένο το όνομα του υποψήφιου που ο ψηφοφόρος ήθελε να εξοριστεί από την πόλη τα επόμενα 10 χρόνια.


View original post 1,935 more words