Φλόγα//Fire

Ευχαριστώ πολύ το συνεργάτη Germain Droogenbroodt που παρουσίασε το ποίημα μου ΦΛΟΓΑ στους αναγνώστες του φόρουμ Point Editions//Thank you so much, my friend, Germain Droogenbroodt for posting my poem FIRE. Much appreciated!

ΦΛΟΓΑ

Η φλόγα θα πάρει την εκδίκηση της

κι αφού κατακάψει τη γη

θα γίνει ήμερη, σε κλουβί τίγρη

να φωτίσει το μισογκρεμισμένο χαμώϊ,

καντήλι ορφανό,

που θα ψήσει ψωμί στο τηγάνι

πάνω σε δυο πέτρες

πρωτόγονος, υπαίθριος φούρνος

του έρωτα ρούχα νωπά

απ’ τον ιδρώτα στεγνώνουν στο σχοινί

η φλόγα θα πάρει την εκδίκηση της

κι αφού κατακάψει τη γη

σωτήρας για να γίνει

πανάρχαιος μυθολογικός άγιος

ζωγραφισμένος σε εικόνα

στατικός βράχος ορθός, άγαλμα

να παραμείνει στον αιώνα

FIRE

Fire will take its revenge

after scorching the earth

it will become a tamed, caged tiger

to light the half-fallen hovel,

a lonely candle,

to bake bread in the iron pan

placed over two stones

the first reused exterior oven

love cloths moistened by sweat

drying up on cloths-line

Fire will take its revenge

after scorching the earth

to become the savior

an ancient mythological saint

depicted in icons

a static rock standing, as a statue

preserved in the endlessness of time.

ManoliS ALIGIZAKIS, Greece (1947)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s