Ανακαλύφθηκε ελληνιστικός τάφος στο Κιέτι της Ιταλίας

ΕΛΛΑΣ

Μια ταφή ελληνιστικής εποχής με εντυπωσιακά τάφους ανακαλύφθηκε στο Κιέτι της Ιταλίας αυτή την εβδομάδα. Credit: Facebook / Soprintendenza Archaeologia Belle Arti.


View original post 608 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s