Άγνωστος θησαυρός στον Σωρό ~ Ναός του Απόλλωνα μια ανάσα από τον Βόλο

ΕΛΛΑΣ

Σημαντική έρευνα διενήργησε η Πολυξένη Λιβογιάννη για τη διπλωματική της εργασία.

Το 43,6% των Βολιωτών δεν γνωρίζει έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τη διπλωματική εργασία της Πολυξένης Λιβογιάννη.


View original post 1,353 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s