Λαπίθες

Χείλων

εξώφυλλο: Πάλη μεταξύ Κενταύρου και Λαπίθη. Μετόπη του Παρθενώνα. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/

copyright © μετάφραση – επιμέλεια Χείλων

Οι Λαπίθες ήταν Αιολικό φύλο της Θεσσαλίας που σύμφωνα με τον μύθο, την εποχή του Ιξίωνα κατέκτησε τα εδάφη των Περραιβών (που ζούσαν κοντά στη θάλασσα και στον ποταμό Πηνειό) απωθώντας τους μακριά από την ακτή προς το όρος Πίνδος. Αργότερα, ο γιος του Ιξίωνα Πειρίθοος ή Πειρίθους κατέλαβε την περιοχή του Πηλίου, εκδιώκοντας τους Κένταυρους.

Σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη, γενάρχης των Λαπιθών φέρεται ο Λαπίθης, γιος του Απόλλωνα και της νύμφης Στίλβης, ο δε γιος του Φόρβας βασίλευσε στην Ηλεία όπως και οι γιοί του Αιγεύς και Άκτωρ.

Η ονομασία τους προέρχεται από το λαπιστής (= αλαζών) και το ρήμα λαπίζω (= συρίζω) από την ίδια ρίζα λαπ, επίσης το ρήμα αλαπάζω (=καταστρέφω, διαρπάζω) αλλά και το ουσιαστικό λαίλαπα (λαίλαψ). Επειδή όμως η ρίζα λαπ είναι σχετική…

View original post 1,306 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s