Δύο ερυθρόμορφες λεκανίδες από το Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού

ΕΛΛΑΣ

ΒΕ 6305

Η θέση της γυναίκας στην αρχαία ελληνική κοινωνία περνά από διάφορα στάδια. Έτσι, μέσα από μια μητριαρχική παράδοση των προϊστορικών κοινοτήτων και την διαρκή κυρίεια (κηδεμονία) της γυναίκας στα χρόνια του Περικλή, περνάμε στις σημαντικές αλλαγές που έφεραν οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε όλο το κοινωνικοπολιτικό φάσμα του τότε κόσμου. Η γυναίκα αποκτά σημαντικά δικαιώματα και τη βλέπουμε να διατηρεί ηγεμονική θέση, από βασίλισσα των Πτολεμαίων μέχρι ιέρεια της Αθηνάς Πολιάδας, «εργαστίνη» για την ύφανση του πέπλου ή «κανηφόρος» στα Παναθήναια.


View original post 1,349 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s