Neo-Hellene Poets, an Anthology of Modern Greek Poetry 1750-2018

POEM BY TASOS LIVADITIS

ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

      Καθώς προχωρούσα στο διάδρομο, είδα με τρόμο ότι η ρωγμή

στον τοίχο είχε μεγαλώσει και δεν την σκέπαζε πια η πανοπλία που

βάζαμε μπροστά, ετοίμασα λοιπόν, τα πράγματά μου, μα έπρεπε

πρώτα ν’ αποχαιρετίσω εκείνο το γέρο, ερχόταν τις νύχτες κρυφά

και μας διηγόταν την ατέλειωτη γλύκα αυτού του μάταιου κόσμου,

      ώσπου, σιγά σιγά, ύστερα από τόση εγκατάλειψη σχεδόν πια δε

φαινόμουν, και μόνο τα παλιά πορτρέτα με γνώριζαν, γιατί ήταν κι

εκείνα αθέλητα μέσα στον κόσμο, όμως, τα βράδια, αυτό το άγγιγ-

μα βέβαια φανταστικό, αλλά στο τέλος πάντα νικούσε, κι έστρεφα

τα μάτια μόλο που δεν ήταν κανείς, «είστε εδώ;» ρώταγα — τί

άλλο μπορούσα να κάνω.

TOUCH

     As I walked in the hallway in horror I saw that the crack

on the wall was bigger and the armour we placed before it

didn’t cover it anymore so I prepared my things but first

I had to say goodbye to that old man who secretly came at night

and told us about the infinite sweetness of this futile world

     until, slowly, after so much abandonment I was almost

invisible and only the old portraits recognized me because

they were also unwillingly in the world; however at night

there was this touch, imaginary of course, though at the end

always victorious and I turned my eyes although no-one

was around “are you here?” I would ask—what else could

I do?

Moonlight Sonata, by Yannis Ritsos

YANNIS RITSOS-POEMS, Selected Books

Moonlight Sonata

Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι;
Κι η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται
υπακούοντας στο λουρί της, στους κρίκους της, στα δόντια της,
χαμογελώντας με τα σκισμένα χείλη της στις πενταροδεκάρες
που της ρίχνουνε τα ωραία κι ανυποψίαστα παιδιά
(ωραία ακριβώς γιατί είναι ανυποψίαστα)
και λέγοντας ευχαριστώ. Γιατί οι αρκούδες που γεράσανε
το μόνο που έμαθαν να λένε είναι: ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Άφησέ με να’ ρθω μαζί σου.


But who can play such a game up to the end?
And the bear gets up again and marches
obeying her leash her rings her teeth
smiling with her ripped lips at the small change that the beautiful
unsuspecting children throw at her
(beautiful exactly because they’re unsuspecting)
and saying thank you Because bears who have aged have
learned to say only one thing: thank you thank you

Daily Dose of Bhagavad Gita

Be Inspired..!!

Chapter 3: Karma-yoga

TEXT 24

utsideyur ime loka
na kuryam karma ced aham
sankarasya ca karta syam
upahanyam imah prajah

Chapter 3 Verse 24

TRANSLATION

If I should cease to work, then all these worlds would be put to ruination. I would also be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all sentient beings.

PURPORT

Varna-sankarais unwanted population which disturbs the peace of the general society. In order to check this social disturbance, there are prescribed rules and regulations by which the population can automatically become peaceful and organized for spiritual progress in life. When Lord Krsna descends, naturally He deals with such rules and regulations in order to maintain the prestige and necessity of such important performances. The Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to the Lord. Therefore…

View original post 342 more words

Ο Noam Chomsky για τη Δημοκρατία

ΕΛΛΑΣ

Γράφει ο Φάνης Καψωμάνης

Με αφορμή την επονομαζόμενη στις μέρες μας μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία, συνδυαζόμενη από τη μια με (και υποκινούμενη από) τους οικονομικούς ανταγωνισμούς των επιχειρήσεων οικονομικών κολοσσών και των κυβερνήσεων των αναπτυγμένων κρατών, και από την άλλη με τη βίαιη και πολύτροπη επίθεση ενάντια στα (από καιρό κατακτημένα) δικαιώματα, τον τρόπο ζωής και την ισχύ των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων, και έχοντας έτσι επιφέρει από μικρές έως πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή του καθενός από μας, έχουμε αρχίσει, ο καθένας ατομικά, αλλά και ως ομάδες – μικρές – να σκεφτόμαστε σχετικά με την κοινωνία στην οποία ως τώρα ζούσαμε, τις δομές και τον τρόπο οργάνωσής της, το πολίτευμα και τις αρχές της. Και από όποια πλευρά κι αν το κοιτάξουμε, θα δούμε πως στη βάση του όλου ζητήματος, τουλάχιστον όσον αφορά τη χώρα μας, με τις ιδιαίτερες και γνωστές σε όλους μας παθογένειές…

View original post 1,118 more words