Περιρραντήριο διακοσμημένο με μυθολογικές σκηνές και αρματοδρομίες βρέθηκε στις Κλαζομενές

ΕΛΛΑΣ

Μοναδικά κεραμικά θραύσματα αγγείων ανακαλύφθηκαν στις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν φέτος στην αρχαία πόλη των Κλαζομενών στην περιοχή Βουρλά της Σμύρνης. Μεταξύ των ευρημάτων είναι και σπάνιο περιρραντήριο, 2.500 ετών και η βάση του διακοσμημένη με αρματοδρομίες.


View original post 449 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s