Οι άφθαρτοι και αθάνατοι χρυσοφόροι πολεμιστές της αρχαίας Μακεδονίας

ΕΛΛΑΣ

Με χρυσές μάσκες έθαβαν τους πολεμιστές και τις εύπορες νεαρές γυναίκες στην αρχαϊκή εποχή, όπως δείχνουν εντυπωσιακά ευρήματα από το Αρχοντικό Πέλλας.


View original post 721 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s