Κουτοπονηριές με τα Γλυπτά του Παρθενώνα

ΕΛΛΑΣ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κόλμερ

Χωρίς περιστροφές: “Φέρτε πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα” που ανήκουν στην Αθήνα. Τα άρπαξε ο Άγγλος λόρδος ΄Ελγιν προ δύο αιώνων με απάτη. Τα υπεξαίρεσε, δηλαδή ιδιοποιήθηκε ξένα πράγματα που δεν εφυλάσσοντο αρκετά καλά από τους κατακτητές και ασχέτους Οθωμανούς. Τα επώλησε στο Βρετανικό Μουσείο αντί πινακίου φακής, το οποίο έτσι κατέστη κλεπταποδόχος και τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Μητσοτάκη δια την επιστροφή των στην Αθήνα με μειωτικούς όρους.


View original post 287 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s