2015 books published by Manolis Aligizakis

Manolis
I am very pleased to inform you that during the year 2015 I had 11 books published in 4 different countries and in 4 different languages.
In these books I’m either the poet or the translator, or the author, or my work has been translated/published into a different language/country.
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι το 2015 είχα 11 βιβλία μου που εκδόθηκαν σε 4 διαφορετικές χώρες και σε 4 διαφορετικές γλώσσες.
Στα βιβλία αυτά είμαι ή ο ποιητής, ή ο συγγραφέας, ή κάποιο μου βιβλίο μεταφράστηκε σε διαφορετική γλώσσα κι εκδόθηκε στην αντίστοιχη χώρα.
Manolis----cover
~OSZI FALEVELEK, poetry by Manolis Aligizakis, translated to Hungarian
   by Karoly Csiby, AB-ART, Gyor, Hungary, 2015
EROTOKRITOS_cover_Mar26.indd
~EROTOKRITOS, by Vitsentzos Kornaros, Transcribed by Manolis
   Aligizakis, Libros Libertad, Jan, 2015. Rare, limited edition of 100 copies,
   collectible book $ 5,000 each, numbered, signed and dedicated to each
   purchase.
svest
~SVEST, poetry by Manolis Aligizakis, translated into Serbian by Jolanka Kovacs, Sziveri, Serbia, 2015
images of absence cover
~IMAGES of ABSENCE, poetry by Manolis, Ekstasis Editions, Victoria, BC, 2015, http://www.ekstasiseditions.com
CARESSING MYTHS_cover_Feb10.indd
~CARESSING MYTHS, poetry by Dina Georgantopoulos, translated into English by Manolis Aligizakis, Libros Libertad, 2015, http://www.libroslibertad.ca
11414395_1115336121826108_614062975_n

~Άσματα του Παραλόγου, poetry by Manolis Aligizakis, ΕΝΕΚΕΝ, Salonica, Greece, 2015

exo
~ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ, poetry by Manolis Aligizakis, SAIXPIRIKON, Salonica, Greece, 2015
!cid_8A6047E6-FB09-47C2-B768-B275C2705D38@telus
~HOURS of the STARS, Poetry by Dimitris Liantinis, translated by Manolis Aligizakis, Libros Libertad, 2015, http://www.libroslibertad.ca
Hear Me Out_cover_Jun9.indd
~HEAR ME OUT, LETTERS TO MY EX-LOVER, by Tzoutzi Matzourani, translated by Manolis Aligizakis, Libros Libertad, 2015, http://www.libroslibertad.ca
A FOGOLY 03
~ A FOGOLY, a novel by Manolis Aligizakis, translated into Hungarian by Karoly Csiby, AB-ART, Slovakia, 2015
Chthonian Bodies_cover_Oct2.indd
~ CHTHONIAN BODIES, paintings by KEN KIRKBY-poetry by MANOLIS, Libros libertad, 2015, http://www.libroslibertad.ca

CHTHONIAN BODIES, Paintings by Ken Kirkby poems by Manolis Aligizakis

Chthonian Bodies_cover_Oct2.inddtrunk

HYMNIST

I evoke the Great Spirit
to descend to my essence
ally to my ethos and

I hymn the character of man who
suddenly sprang out of my body

the head of beast to decorate
with roses and carnations
with fragrance the Gates of Heaven

to open and enter barefoot
pure as in his dream
rascal of weather and song

as he was on Earth and
in the hatred of their primeval God
men of the boats who boasted
about their shallow knowledge

let them be satisfied in
their sweet ignorance and

let me dwell in my aloofness
lonely lover of the breeze
ΥΜΝΗΤΗΣ

Το Μεγάλο Πνεύμα επικαλούμαι
στο είναι μου να εισχωρήσει
σύμμαχος του ήθους μου

κι υμνώ το χαρακτήρα του ανθρώπου
που απ’ την ύπαρξή μου ανάβλυσε
την κεφαλή του κτήνους να κοσμίσει

με ρόδα και γαρύφαλλα
και μ’ ευωδία την Πύλη Παραδείσου
ν’ ανοίξει ο άνθρωπος ξυπόλητος να μπει

σαν και στο όνειρό του αγνός
παιγνίδι του καιρού και τραγουδιού
που έζησε πάνω στη Γη

και στο προαιώνειο μίσος του Θεού
φονιάδων που με καράβια ήρθαν
με την επιφανειακή τους γνώση
στην άγνοιά τους ας είναι ευτυχισμένοι

κι εγώ ας παραμείνω απόμακρος
μονιάς της αύρας εραστής

CHTHONIAN BODIES, paintings by Ken Kirkby, Poems by Manolis Aligizakis, Libros Libertad, 2015

CHTHONIAN BODIES

inukshuks A

ANTIPHONAL

Barefoot I wished to walk
among the rocks and grassy floor
holding your hand, my beloved

our paradise homeland
deliverance of unsung heroes

ascetic loneliness pervading
the lands, sun rays commandeering

two conifers discoursing
antiphonal anthems of my kin

gleaming shore glaucous sea
this Salish sea forever calm
excited woman before a man
who lays her down on bear skins
to procreate his offing to mould
in the pleats of eternity and

I respectfully succumb to
my ultimate toponymy

ΑΝΤΙΦΩΝΟΣ
Ξυπόλητος ήθελα να βηματίσω
σε βράχια και σε πράσινο γρασίδι
το χέρι σου κρατώντας, αγαπημένη

πατρίδα μου ο παράδεισος
λύτρωση αεικίνητων ηρώων

μοναξιά ασκητική
το πάπλωμα μας πάνω στη γη
οι ηλιαχτίδες που φωτίζουν

δυο κυπαρίσια αναθιβάνουν
ύμνους των συγγενών μου

λιόλουστη η ακρογιαλιά
γαλάζια θάλασσα γαληνεμένη
γυναίκα από άντρα διεγερμένη
και την ξαπλώνει στις αρκουδοπροβιές
απόγονο για να γεννήσει
στην αγκαλιά του αιώνιου

κι εγώ κεφάλι σκύβω
στην τελευταία μου τοπωνυμία

~CHTHONIAN BODIES, paintings and poems, Vancouver, 2015

CHTHONIAN BODIES-PAINTINGS BY KEN KIRKBY, POEMS BY MANOLIS ALIGIZAKIS

inukshuks A

ALTRUISM

Suppliants

to the shrine of love flying benedictory glances peculiar references to hagiology respected by civilizers revered by autochthons Inukshuks of the plains repetitive guideposts for unfocused hunters elliptical emotions bits slaughtered by the hand of the Great Will I am that I am your Spirit and you are Mine Oh, man, little remnant of my Immortality ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ Ικέτες στης αγάπης το ναό ρίχνουμε μειλίχιες ματιές παράξενη συσχέτηση αγιολογίας των πολιτισμένων σεβαστή τιμημένη απ’ τα αυτόχθονα ομοιόματα ανθρώπων πέτρινα της στέπας οδοδείκτες για τους χαμένους κυνηγούς ελειπτικά συναισθήματα ύλη τεμαχισμένη απ’ το χέρι της Μεγάλης Θέλησης είμαι αυτός που είμαι το πνεύμα Σου κι είσαι δικός μου ω, άνθρωπε, μικρό κατάλοιπο της Αθανασίας μου ~ Chthonian Bodies, paintings by Ken Kirkby, poems by Manolis Aligizakis, Libros Libertad, 2015

CHTHONIAN BODIES

SEA

HYPNOTIC
My sacred pebbles
I sacrifice and
my golden sand
I offer you, oh, Great Spirit

of men and beasts who
make their nights
peaceful and grace
their days with struggle
trying to define
their passing
through this life until

they come again to mark
my sand with their soles and

use the pebbles
to skip onto my surface

ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ
Τα άγια βότσαλά μου
θα θυσιάσω
και την μεταξένια μου άμμο
σου προσφέρω, Μεγάλο Πνεύμα
ανθρώπων και ζωντανών
που απολαμβάνουν ήρεμες
νύχτες και μέρες ειρηνικές
και με τον αγώνα επιβίωσης
κοσμούν και καθορίζουν
το διάβα τους στον κόσμο τούτο

να μου ξαναγυρίσουν εύχομαι
αχνάρια οι σόλες τους
στην άμμο μου να σχηματίσουν

και να πετάξουν βότσαλα
στην επιφάνειά μου κύκλους
να κάνουν ατελεύτητους

~CHTHONIAN BODIES, Paintings by Ken Kirkby, poems by Manolis Aligizakis, Libros Libertad, 2015

BARBARISM

PIC # 1

BARBARISM

Opposite free spirited winds
a post, two cross-bars
insignia underscoring
barbed wire of first man
just outside his dark cave
claiming a right over lands
posting his vague presence

concept of freedom within a prison
a rat, a dispirited omen

archaic man made anew

animal spirit in human form
powerful error of nature, fused
element standing erected, albeit
only in its exterior and by chance
a chickadee onto the bar laments
for absent medicine man who cried
according to nature’s benevolence

ΒΑΡΒΑΡΙΖΕΙΝ

Αντίθετα στα λεύτερα πνεύματα
η κολόνα, δυο οριζόντια κλαδιά
διακριτικά που υποβαστάζουν
αγκυλωτό σύρμα πρώτου ανθρώπου
μόλις έξω απ’ τη σκοτεινή σπηλιά του
και διεκδικούν το δικαίωμα γης
κηρύτοντας την παρουσία του ασαφούς

έννοια φυλακισμένης ελευθερίας
αρουραίος, κακός οιωνός

αρχαϊκός άντρας ξανανιωμένος

πνεύμα ζώου μ’ ανθρώπινη μορφή
λάθος τυχαίο της φύσης
αναμιγμένα στοιχεία ολόρθα
μόνο στην εμφάνισή τους
τυχαίο μαυροπούλι στο κλαδί
να κλάψει την απουσία μάγου γιατρού
που μιλούσε την άγια γλώσσα της φύσης

~Chthonian Bodies, collection in the making, Libros Libertad, Vancouver, 2015
~Painting by Ken Kirkby, poem by Manolis Aligizakis

CHTHONIAN BODIES–ΧΘΟΝΙΑ ΚΟΡΜΙΑ

sea

LOGOGRIPH

Longing descends
at low tide
ascends a languorous
watery apex
at high pulse
chthonic impulse of
movement pushes
earth’s bottom
to the surface
lethargic ache
tsunami of ideas
to gulp a mortal
or two and their belongings

resurrection
renewal
rebirth of tidal love
ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ

Επιθυμία που ελαττώνεται
σαν άμπωτη
κι εντείνεται χαυνωτική παλίρροια
στου νερού το κορύφωμα
υποχθόνια παρόρμηση
που σπρώχνει τα έγκατα της γης
στην επιφάνεια ληθαργικού πόνου
τσουνάμι ιδεών να καταπιεί
ένα ή δυό θνητούς
και τα συμπράκαλά τους

ανάσταση
ανανέωση
αναγέννηση παλιρροιακής αγάπης

~Painting by Ken Kirkby-poem by Manolis

~

CHTHONIAN BODIES-ΧΘΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ

!cid_FF0E7BB686D041B4A974EAF98AEB630F@userHP

SUBTERRANEAN ECHO

Deeply rooted in
its chthonian base
this Salish Sea succumbs to
the whim of winds, imbibers of logic
the Great Spirit’s indocile children
free in their roughness, calm
in their sleep and this sea, glaucous
as it has been, radiant as it has glowed
suffers not in its attachment to earthly
depths, crevasses of the mind and
insists to adorn the tip of the painter’s
brush with its brilliance

ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ

Βαθειά ριζωμένη στη γήϊνή της
βάση, αυτή η θάλασσα
υποκλείνεται στα τερτίπια
των αγέρηδων, μίμων της λογικής
του Μεγάλου Πνεύματος
ατίθασα παιδιά, λεύτερα μέσα
στη τραχύτητά τους, ήρεμα
στον ύπνο τους κι η θάλασσα τούτη
γλαυκή καθώς έχει υπάρξει
αντανακλούσα καθώς έχει γενεί
απροσκόλλητη σε γήϊνο βάθος
ή τις πτυχές του νου, επιμένει
με τη λάμψη της να διακοσμεί
του ζωγράφου το πινέλλο

~ΧΘΟΝΙΑ ΚΟΡΜΙΑ Κορμιά, συλλογή δημιουργούμενη.Πίνακες του Ken Kirkby, ποιήματα Μανώλη Αλυγιζάκη
~CHTHONIAN BODIES, collection in the process. Paintings by Ken Kirkby, poems by Manolis Aligizakis

Ken Kirkby/Manolis Aligizakis

ken's

Manifold

 

In numbers we stand

next to each other consoling

our togetherness with awe

accepting our benevolence

with tears dripping in lake—

leave nothing to be guessed

but your wonder, oh, softest grass

that becomes wish to drag your mind

into interpolations once real and golden

as you sway back and forth questioning

why some have to be small while others

grow tall to touch the sky, yet,

next to each other we revere wholeness

both alone and in beautiful manifold

Πολλαπλότητα

Σαν αριθμοί στεκόμαστετο ένα δίπλα στ’ άλλο

με θαυμασμό κι εξυμνούμε τη σύμπνοιά μας

καλωσυνάτα δάκρυα στη λίμνη στη λίμνη—

τίποτα δεν μένει ανεξήγητο

ώ, απαλότατο γρασίδι, παρά

ο θαυμασμός σου που γίνεται ευχή

και παρασύρει το μυαλό σου σε παρεμβολές

άλλοτε αληθινές κι άλλοτε χρυσαφένιες

σαν πέρα-δώθε λικνίζεσαι και ρωτάς

γιατί εμείς ψηλώσαμε κι εφτάσαμε

στον ουρανό, κι όμως όλα μαζί

δοξολογούμε την ολότητα

είτε το κάθε δέντρο χωριστά ή σαν

πολυσχιδές και ωραιότατο δασύλλιο

~Painting by Ken Kirkby/Πίνακας Ken Kirkby

~Poem by Manolis Aligizakis/Ποίημα Μανώλη Αλυγιζάκη

Runoff/Χείμαρος

runoff

Runoff

 

Where are you running little creek?

 

The shiny rocks asked—

 

I have been cold in agony waiting

for the lone cloud and its misty dress,

I’m going to the great ancestor

where I and you do not exist where in

wholeness I shall melt to become

a whiff of air pasted on the lips of today

turning to a wish in the heart of a young

lover who gazes the stars and longs for

his beloved the creek answered running off—

 

I’m going to meet the great Ocean.

Χείμαρος

Για πού βιαζεσαι μικρό ρυακάκι;

 

οι γυαλιστερές πέτρες ρώτησαν—

 

Μέσα στο κρύο έζησα περιμένοντας

την ολοδρόσερη του σύνεφου πνοή

μα τώρα φούρια έχω και επείγομαι

το μέγα πρόγονο να φτάσω εκεί

που δεν υπάρχει εσύ κι εγώ

εκεί θα λυώσω και θα γίνω τ’ αγέρα

χάδι στα χείλη του σήμερα, ευχή

του ερωτευμένου που τ’ αστέρια κοιτά

και την καλή του αναζητά

απάντησε ο γελαστός χείμαρος—

 

πάω να συναντήσω το μέγα Ωκεανό.

 

~Painting by Brian Buckrell/Πίνακας του ζωγράφου Brian Buckrell

~Poetry by Manolis Aligizakis/Ποίηση Μανώλη Αλυγιζάκη

~From the book “MYTHOGRAPHY”/Από το βιβλίο “ΜΥΘΟΓΡΑΦΙΑ”

http://www.libroslibertad.ca  2012