NOSTOS and ALGOS (NOSTALGIA)

nostos and algos cover

ΕΠΙΜΟΝΗ

Μια μάνα μοιρολογά για το τέλος
που ακάθεκτο επιτίθεται
και συ γράφεις ποιηματάκια
για τα πουλιά και τα δεντρά
έστω κι αν δεν πρόκειται κανείς
ποτέ τα διαβάσει εχτός
κι αν ο αγέρας σταματήσει να φυσά
με περιέργεια και πλησιάσει να τα δει
και σαν τον κλέφτη
να τα πάρει στην αντιπέρα όχθη,Gree
εκεί που μέχρι κι οι νεκροί
ποιήματα διαβάζουν φωναχτά

κι είπες—

ξανά θα δοκιμάσω τη φωνή
του τριζονιού να μετατρέψω
σε ανατρίχιασμα

INSISTENCE

A mother laments for the end
that attacks impetuously
and you write your little poems
about the little trees and the chickadees
even if no one ever reads them
unless the wind stops blowing
and curiously comes near them
to take them to the opposite side
where even the dead orate poems

and you said—

again I shall try to transform
the cricket’s song
into a shiver
~ΝΟΣΤΟΣ και ΑΛΓΟΣ, Ekstasis Editions, Victoria, BC, 2012

Επίπτωση/Impact/Einschlag

Manolis-Übermensch-web

Einschlag

Und da die neue Wirklichkeit gekommen
ist, akzeptierten wir es: unser Gott war tot. Wir
begruben ihn gestern Nachmittag ohne Lieder,
ohne Lobeshymnen, noch ein Wehklagen
und wir fühlten uns viel leichter. Nichts war je
so reizvoll wie die Stimmung des düsteren Tages,
obwohl ich sagen würde, es war Angst tief
in unseren Herzen verborgen. Trauer herrschte
im schwarzen Bestattungsinstitut, während etwas
außerhalb Bettler ihre Hände ausstreckten,
um dafür zu bitten, was wir ihnen nicht ersparen
konnten, Anstand der neuen Schlange; sie
erschien, ohne Zähne, fieberhaft streute sie lila
blühende Magnolien über unsere Ehebetten; in
einem Adlerhorst füllten wir unsere Kelche mit
Mut und wir sendeten ihn in die vier Ecken des
Universums und versprachen, nie wieder in der
Idiotie eines Systems gefangen zu sein.

Den Andenkondor erklärten wir zum Erben
des Fleisches.
Dem Wind und dem Regen verkündeten wir
unsere Katharsis.

Evoe, oh, freie Elemente, Evoe.

Vermehret euch und erobert die Erde, sagte
jemand. Und es war gut.

Impact

And since the new reality was upon us truly we
accepted it: our God was dead. Buried him yesterday
afternoon with no songs, no paeans, nor lamentations
and we felt a lot lighter. Nothing was as ticklish as
the mood of the somber day while fear, I would say,
was hidden deep in our hearts. Sorrow reigned in the black
funeral home while outside beggars stretched
their hands asking for what we couldn’t spare: decency
of the new serpent who appeared without fangs,
feverish magnolia bloomed its purple flowers over
our nuptial bed and in an eyrie we filled our chalice
with courage and we mailed it to the four corners of
the universe and promised never to be trapped again
in the idiocy of a system.

The Andian condor we declared heir of the flesh.
The wind and the rain we proclaimed our catharsis.

Evoe, oh, free elements, evoe.

‘Multiply and conquer the earth’ someone said. And
it was good.

Επίπτωση

Όντως ήταν αληθινό και το δεχτήκαμε. Πέθανε
ο Θεός μας. Τον θάψαμε χθές το απόγευμα χωρίς
τραγούδια ή παιάνες, δίχως κλαυθμούς και μοιρολόγια
κι ανάλαφροι ενιώσαμε τίποτα πιο πολύ δεν μας
γαργάλαγε παρά το ύφος της μουντής μέρας ενώ ο φόβος,
θάλεγα, βαθειά μες την καρδιά μας είχε καταχωνιαστεί.
Στην σκοτεινή αίθουσα του γραφείου κηδειών κουμάντο
έκανε η θλίψη κι έξω απ’ την πόρτα οι ζητιάνοι απλώνανε
το χέρι και ζητούσαν αυτό που δεν θα τους δίναμε, ευπρέπεια
του φιδιού που δίχως δόντια εμφανίστηκε, η μαγνόλια
που άνθισε μενεξελιά μπουμπούκια πάνω στο νυφικό
κρεβάτι κι εμείς μες τη φωλιά του αετού γεμίσαμε κουράγιο
το δισκοπότηρό μας και το ταχυδρομήσαμε στα τέσσερα
της οικουμένης άκρα κι υποσχεθήκαμε ποτέ συστήματος
θύματα να μην πέσουμε.

Τον κόνδορα κληρονόμο της σάρκας κηρύξαμε.
Τον άνεμο και τη βροχή κάθαρση ονομάσαμε.

Ευοί, ώ, λεύτερα στοιχεία, ευοί.

‘Πολλαπλασιαστείτε και κατακτήσετε τη γη’
κάποιος εφώναξε. Κι ήταν σωστό.

Από το βιβλίο “ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ” το ποίημα ‘Επίπτωση’ στα Γερμανικά από την έκδοση του εκδοτικού οίκου WINDROSE στην Αυστρία. Παρουσιάζω το ποίημα και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Μετάφραση στα Γερμανικά από την Εniko Csekei.
From my book “UBERMENSCH” the poem “Impact” in German from the WINDROSE” edition of the book released in Austria. I also present the poem in Greek as well as in English. Translation into German by Eniko Csekei.