Βραβείο και Αναγνώρηση/Award and recognition

George Seferis_cover

The International Academy for the Arts is pleased to announce that Manolis Aligizakis’ translation book “George Seferis-Collected Poems”, Libros Libertad – 2012, has been awarded the 1st International Poetry Prize.

The Academy has also awarded Manolis Aligizakis with an honorary “Masters in Literature.”

Η International Arts Academy ανακοινώνει ότι η μετάφραση του Μανώλη Αλυγιζάκη ποιημάτων του νομπελίστα μας ποιητή ΓιώργουΣεφέρη, “George Seferis-Collected Poems”, Libros Libertad 2012, απέσπασε το πρώτο διεθνές βραβείο ποίησης.

Επίσης η International Arts Academy απονέμει στο Μανώλη Αλυγιζάκη το τιμητικό βραβείο “Master of the Arts in Literature.”

www.artsociety.gr/artacademy