LEVIATHAN-ΛΕΒΙΑΘΑΝ

800px-Nietzsche187a

Προ-Κατανοήσεις

Ο σημερινός άνθρωπος είναι τόσο μπερδεμένος, που στην χοντροκομμένη αυταρέσκεια του συνωμοτικού δικαστηρίου της δειλίας, του περιβόητου κράτους, αναζητεί τη δική του ευτυχία. Έτσι θυσιάζει τον εαυτό του για χάρη ενός ειδώλου, που τον απατά και τον ευτελίζει. Συμβαίνει λοιπόν να βασιλεύει πάνω στη γέρικη γη, σύμφωνα με τον Νίτσε, μια τερατώδης πολιτικο-κρατική οντότητα, της οποίας τα κύρια συστατικά συνυφαίνονται με την σκοτεινή φύση των πάσης φύσεως εθνικισμών, δημοκρατιών, σοσιαλισμών και των αντίστοιχων τύπων κυβερνήσεων και διακυβερνήσεων. Αυτή η οντότητα, το σύγχρονο κράτος, είναι στ’ αλήθεια ο Λεβιάθαν, που παρουσιάζεται ως φύλακας των λαών και έτσι αξιώνει να κηδεμονεύει, με τη διαμεσολάβηση των νόμων, τους πάντες και τα πάντα. Αλλά αυτός ο Λεβιάθαν δεν είναι κάποιος θεός, κάποιος σωτήρας ή λυτρωτής των ανθρώπων, παρά ένα τέρας, ένα ψευδολόγο και αρπακτικό θηρίο. Είναι ακριβώς αυτό που διακηρύσσει. Τι διακηρύσσει; Μια ψυχρή λειτουργία και μια απρόσωπη διαχείριση: δρα ύπουλα και δυναστεύει τυφλά τους λαούς, στο όνομα μάλιστα αυτών λαών. Έτσι όπου είναι παρόν το κράτος, ωσεί παρών είναι και ο λαός. Αλλά ποιος λαός; Η αγέλη, που οι αισθήσεις της είναι τυλιγμένες με ψέματα/ψευδαισθήσεις και απάτες αίσθησης.

Pre-considerations

Today’s man is so confused that in his rough-tough self-indulgence of his conspiracy court of cowardice he seeks his happiness. This way he sacrifices himself for an idol that makes a fool of him. Therefore according to Nietzsche an evil monstrous political-state exists that happens to control the good old Earth, an entity with basic characteristics that coincide-identify with the dark side of the concepts ethnicity, democracy, socialism and the parallel types of governments. This entity, the State, is in reality the Leviathan that appears as a protector of peoples and values it subjugates and controls the masses with the help of its laws. But this Leviathan is not some God or a savior or a redeemer of the people but a monster, a lying and rapacious beast. It is exactly what it proclaims. What does it proclaim? A cold functioning society a faceless dictatorship, it functions in secret and subjugates peoples in the name of the same peoples. Thus where ever the State is the people as well. But who are the people? The masses that has its sensibility based on lies, illusions and emotional trickery.

«Υπάρχουν ακόμα κάπου λαοί και αγέλες, όχι όμως σε μας, αδελφοί μου: εδώ υπάρχουν κράτη. Κράτος; Τι είναι αυτό; Λοιπόν! Ανοίξτε τώρα τα αφτιά σας, γιατί θα σας μιλήσω για το θάνατο των λαών. Κράτος λέγεται το πιο ψυχρό απ’ όλα τα ψυχρά τέρατα. Ψυχρά επίσης ψεύδεται και τούτο το ψέμα σέρνεται από το στόμα του: «Εγώ, το κράτος, είμαι ο λαός». Αυτό κι αν είναι Ψέμα! Δημιουργοί ήταν εκείνοι που δημιούργησαν τους λαούς και που κρέμασαν μια πίστη και μια αγάπη από πάνω τους: έτσι υπηρέτησαν τη ζωή. Εξολοθρευτές είναι εκείνοι που στήνουν παγίδες για τους πολλούς και αποκαλούνται κράτος: κρεμούν ένα σπαθί κι εκατό επιθυμίες από πάνω τους. Όπου υπάρχει ακόμη λαός, δεν καταλαβαίνει το κράτος και το μισεί σαν κακό μάτι και σαν αμαρτία έναντι των ηθών και των δικαιωμάτων».

THE NEW IDOL

Somewhere there are still peoples and herds, but not with us, my brethren: here there are states. A state? What is that? Well! Open your ears to me, for now I shall say to you about the death of peoples! A state, is called the coldest of all monsters. It also lies coldly and this lie creeps out of its mouth. “I, the state, am the people.” It is a lie! Creators were they who created peoples, and hung a faith and a love over them: thus they served life. Destroyers are they who lay snares for many and call it the state: they hang a sword and a hundred cravings over them. Where there is still a people, there the state is not understood, but hated as the evil eye, and as sin against laws and customs.

Τι μας λέει εδώ ο Νίτσε; Πως το κράτος, ως το πιο ψυχρό από όλα τα ψυχρά τέρατα, υπονομεύει την αληθινή ύπαρξη των λαών, ταυτίζοντας τον εαυτό του με την έννοια του λαού. Ετούτη η ταύτιση είναι μια παγίδα για τους λαούς, καθώς το κράτος-καταστροφέας εξολοθρεύει τη δημιουργική τους πνοή και τους μετατρέπει σε μια θλιβερή, αυτο-προδομένη μάζα καταπιεσμένων όντων που «εργάζονται» με όλη τους τη «λαϊκουριά» και με περισσό ζήλο για την ευτυχία των καταστροφέων τους. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στη σημερινή ελλαδική πραγματικότητα: τα πιο αδηφάγα τέρατα της κρατικής μηχανής, όσο πιο αδηφάγα είναι –και μάλιστα με «σοσιαλ-αριστερό» μανδύα– τόσο πιο φιλολαϊκά εμφανίζονται. Έτσι αποκοιμίζουν τον λαό με ψευδαισθήσεις παραμυθίας, οι οποίες τελικά αποβαίνουν ολέθριες για την ίδια την ύπαρξή του, βιοτική και πολιτισμική. Και είναι τότε που από δημιουργικός λαός γίνεται ένας ξέπνοος στυλοβάτης των πιο αντιδραστικών-σκοταδιστικών δυνάμεων: γίνεται ένα άβουλο κυβερνώμενο res, που γελοιοποιεί με την ίδια του τη συμπεριφορά τα πιο ευγενικά του συναισθήματα.

What is Nietzsche saying here? That the State, as the coldest of all the cold beasts, undermines the true existence of people by pretending it is as the people. This equation is the trap of nations, as the State destroyer wipes out its creative essence and becomes the solemn self-betrayed mass of subjugated peoples who “work” with all, their commonality and with zeal form the happiness of their oppressors. Exactly what happens to today’s Greece: the more insatiable the beasts of the State mechanism become in fact with more and more leftist elements included in the process the more they look as favouring the peoples. This way they fool the masses with the illusions that prove to have negative effect even to itself. That way the most creating people become an exhausted supporter of the most reactionary-dark elements: it becomes a weakling controllable mass that makes a fool of its most civil feelings.
Source: http://www.selana019.wordpress.com
http://hegel-platon.blogspot.ca/2015/08/nietzsche.html

EU and GREECE

Akhilleus_Patroklos_Antikensammlung_Berlin_F2278

Bryan Gould: Greece may now be forced to leave the EU

2:10 PM Friday Jul 10, 2015

Like so many others, I long ago got used to being pilloried as “anti-European”.
My crime was daring to say that the “Europe” we were urged to sign up to was no such thing, but was a particular arrangement cooked up by the powerful and foisted on the people of that often benighted continent without bothering either to consult them or to take count of their wishes.
As the Greek crisis unfolds, and as it strips bare the pretensions of those powerful forces who talk with less and less conviction of the European ideal and of democratic rights, we can surely no longer be in any doubt.
The “Europe” in whose service so much sacrifice is now demanded is a cartel of bankers, financiers and right-wing politicians who have no interest in democracy, or jobs, or the living standards of ordinary people.
As the Greek people suffer, and plead “no more”, it is not the travails of the Greeks – or, for that matter, the Spanish, or the Portuguese, or the Italians – that weigh with Europe’s powerful; their sights are fixed on maintaining austerity and discipline, on adhering to ideology and doctrine.
Above all, they are determined to protect the euro, because it is the one weapon that ensures that there can be no backsliding. The euro was put in place so that, whatever temptations – or even imperatives – there may be, there can be no going back. The grim and unrelenting disciplines of neo-classical economics demand nothing less.
For many of us, this imposition of a single monetary policy and discipline on a hugely diverse European economy was always destined to fail. There was no way that small and underdeveloped economies like Greece could survive competition from a powerful German economy, especially when it was the Germans who had the power to decide on the monetary policy that should be put in place – and no prizes for guessing whose interests that policy turned out to serve.
The irony is that is those powerful interests – represented by the IMF, the European Central Bank, and the European Commission and obliged to follow the dictates of the German Finance Minister – who now find that, despite the disparity in power between them and a bankrupt and demoralised Greece, it is they – and not the supposedly feckless Greeks – who have the responsibility for saving the euro.
With the power of the referendum result behind him, Prime Minister Tsipras can now say that there is nothing more he can do. Ravaged by austerity, Greece has no resources left. Unless they are helped by a bail-out package that does not drive them deeper into collapse but instead gives them a chance, over time, to begin to grow again, they will be forced – since there is no other option – to leave the euro and seek their own salvation.
The Greeks have, in other words, taken their decision. There is nothing left for them to decide. The ball is now in the court of Europe’s leaders. It is nor fort them to give up entrenched positions. It is up to them to decide whether to refuse to help, with the result that Greece will have to leave the euro whether they like it or not, simply to survive, or to relent and offer a more acceptable and realistic package that will keep Greece afloat and allow them to stay in a re-shaped common currency.
We know what they want to do. They have stuck to the current stance in the hope that the Greek government will fall and “regime change” will be brought about. There has even been talk of a government imposed on the Greek people from outside or of a government of “technocrats” that will do the bidding of the financial establishment. The referendum result, though, seems to have put paid, for the time being at least, to that disgraceful objective.
But, for a brief period, the Greek crisis has given us a glimpse of the mailed fist and doctrinaire rigidity behind the “European” ideal. Rarely can there have been such a stark demonstration of the inherently undemocratic nature of the European power structure and of the interests it truly serves.
It may be that the Greeks, by forcing an “agonising re-appraisal”, will end up having done the true adherents of a united Europe a favour. It may be that, at long last, we will begin to contemplate a Europe based on agreement freely given by the continent’s governments and peoples, an agreement to build a Europe by learning from each other how to work together and to cooperate more closely, a functional Europe that will do those things that are best done together rather than separately, a “bottom-up” Europe that will develop as a result of, but not getting ahead of, a growing sense of European identity and the wishes of its peoples.
We need a Europe, in other words, that is not just a vehicle for advancing powerful interests, and riding roughshod over everyone else, but that understands that the Greek poor and unemployed are just as important, and just as essential, to Europe’s future, and that enabling them and millions like them to live a better life is both a united Europe’s true purpose and its only real chance of success.

~Bryan Gould is a former UK Labour MP and former vice-chancellor of Waikato University.

~WWW.NZHERALD.CO.NZ