Yannis Ritsos//Translated by Manolis Aligizakis

11007741_1028336327180072_6866849738460871477_n

 

ΠΡΩΙΝΟ ΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗ

 

Ο ήλιος μπήκε απ’ το παράθυρο.

Η γυναίκα κοιμάται ακόμη.

Ονόματα νησιών τρέμουν στους τοίχους—

λόφοι μικροί, ένα άλογο, ένα δέντρο,

μια καρέκλα δεμένη με σπάγκο.

 

                                        ~Αθήνα, 15-12-78

 

 

 

MORNING FOR POETRY

 

The sun enters through the window.

The woman is still asleep.

Names of islands shiver on the walls –

small hills, one horse, one tree,

a chair tied by a string.

 

~Athens, 15-12-78

 

 

 

www.libroslibertad.com

www.manolisaligizakis.com

IMAGES OF ABSENCE

images of absence cover

 

ΡΙΓΟΣ

Ο χρόνος ρίγισε

στα μάτια μου και στου Χάρου μέσα

απ’ το γυαλί που δάκρυσε

αθέλητα

 

δροσιά στα φύλλα της βιγκώνιας τη δίψα

που έκρυβε καταμεσήμερου και την πνοή

της ανοιχτής πόρτας στην αγκαλιά σου

αγαπημένη,

νεανική κι ελπιδοφόρα μοναχική η πλαγιά

στα δεξιά και κάτι που άσπριζε μ’ έναν

σταυρό πάνω ψηλά στον ουρανό μήπως

κι άνθρωπος να κατάφτανε κάθιδρος

ο σκλάβος

 

μήπως να μπήκε `κεί και γέλασε; Ήταν η απορία

του γιασεμιού που στέναξε από πόνο κι ο γκιώνης

ληθαργικός στης αγριελιάς την κορφή βόγγηξε

την άρνησή του κι εγώ βαθειά μες στο γυαλί

σε είδα δίπλα μου

σαν οπτασία.

 

 

SHIVER

And time shivered

in my eyes and inside Hades’ that through

the glass, unwillingly, His tears were

shed

moist on the begonia leaves hid

the thirst of mid-day and the freshness

of the open door, like your embrace

my beloved

fresh and full promising mountain side

to the right something whitish

a cross up high to the sky

perhaps man reached sweaty and

the slave

did he perhaps enter laughing? It was

the jasmine’s wonder and sigh and

the owl in the slumber of the wild

olive tree top moaned his refusal

as I saw you deep inside the glass

next to me like

an apparition

 

IMAGES OF ABSENCE, Ekstasis Editions, Victoria, BC, 2015

www.ekstasiseditions.com

www.manolisaligizakis.com

CARESSING MYTHS

CARESSING MYTHS_cover_Feb10.indd

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ

Μικρές νυχτερινές αμαρτίες
με περιμένουν
να ταξιδέψω σε άλλες νύχτες
όμοιες με τα μικρά μου μαζεμένα
σκιρτήματα όταν
οι μεγάλες θα προσπαθούν
χώρο να βρουν
στη προσευχή
που θα ζητώ συγχώρεση
που δε ταξίδεψα.
SINS OF THE NIGHT

Little sins of the night
wait for me
to travel to other nights
resembling my small gathered
shivers
my bigger sins try
to find space
in prayer when
I beg of forgiveness
for not embarking
on the voyage
~CARESSING MYTHS, Libros Libertad, Vancouver, BC, 2015

Nostos si Algos/Νόστος και Άλγος/Nostos and Algos

Manolis-w

Insistenţă

O mamă se plânge de sfârşitul
care o atacă impetuos
iar tu scrii poezioare
despre copaci şi păsărele
chiar dacă nimeni nu le citeşte
numai când vântul se opreşte din suflat
şi din curiozitate se apropie de ele
să le ducă dincolo
unde până şi morţii
sunt oratori de poezii

iar tu ai rostit –

va trebui să-ncerc din nou
să transform cântecul greierelui
într-un tremurat

Επιμονή

Μια μάνα μοιρολογά για το τέλος
που ακάθεκτο επιτίθεται
και συ γράφεις τα ποιηματάκια
για τα πουλιά και τα δεντρά
έστω κι αν δεν πρόκειται κανείς
τα διαβάσει εχτός πια
κι αν ο αγέρας σταματήσει να φυσά
και περίεργα τα πλησιάσει
να τα δει και σαν τον κλέφτη
να τα πάρει στην αντιπέρα όχθη
εκεί που μέχρι κι οι νεκροί
ποιήματα διαβάζουν φωναχτά

κι είπες—

ξανά θα δοκιμάσω τη φωνή
του τριζονιού να μετατρέψω
σε ανατρίχιασμα

Insistence

A mother laments for the end
that attacks impetuously
and you write your little poems
about the little trees and the chickadees
even if no one ever reads them
unless the wind stops blowing
and curiously comes near them
to take them to the opposite side
where even the dead orate poems

and you said—

again I shall try to transform
the cricket’s song
into a shiver

Translated into Romanian by Lucia Gorea/Μετάφραση στη Ρουμανική της Lucia Gorea
Εκδοτικός Οίκος DELLART/Cluj-Napoca 2013, Romania