Τάσος Λειβαδίτης/Tasos Livaditis

Tasos Livaditis_Vanilla

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

 

Έπρεπε ν’ ανακαλύψω γρήγορα το μυστικό — ήταν μια υπόθεση

σκοτεινή, μια συνωμοσία θα `λεγα, για την οποία όλοι απέφευγαν

να μιλήσουν, ακόμα κι ο ίδιος ο πατέρας μου μετά το δείπνο άναβε

τσιγάρο κι έμενε σιωπηλός, εγώ ονειρευόμουν ένα λεοφωρείο μια

νύχτα φθινοπωρινή, μια εκδρομή με παλιούς φίλους στο χαμένο μας

όνειρο ή άφηνα τις μύγες πάνω στο πρόσωπό μου διότι λησμόνησα

να σας πω ότι είχα πεθάνει από καιρό, μόνο που έπρεπε να το

κρύβω, γιατί τί άλλο πιο επαίσχυντο από συντρόφους που λιποτα-

κτούν ή ακόμα χειρότερο που επιμένουν να ονειροπολούνε.

Κι ίσως, σκέφτομαι, η Κόλαση είναι ένα παιγνίδι

που κερδίζεις.

 

 

 

EVENING THOUGHTS

 

I had to discover that secret fast — it was a dark case, a conspiracy

I would say, of which everyone avoided talking even my own father

after dinner he would light a cigarette and he would remain silent while

I dreamed of a bus on an autumn night, an outing with old friends into

our lost dream or I would leave flies on my face because I forgot

to tell you I had been dead for a long time though I had to keep it secret

because what else is more shameful but friends who desert or even

worst who insist to daydream.

And perhaps, I think, Hell is just a game

you win.

 

 

 

TASOS LIVADITIS, translated by Manolis Aligizakis, Libros Libertad, Vancouver, 2014

www.libroslibertad.com

www.manolisaligizakis.com

Tasos Livaditis/translated by Manolis Aligizakis

cover

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

 

Έπρεπε ν’ ανακαλύψω γρήγορα το μυστικό — ήταν μια υπόθεση

σκοτεινή, μια συνωμοσία θα `λεγα, για την οποία όλοι απέφευγαν

να μιλήσουν, ακόμα κι ο ίδιος ο πατέρας μου μετά το δείπνο άναβε

τσιγάρο κι έμενε σιωπηλός, εγώ ονειρευόμουν ένα λεοφωρείο μια

νύχτα φθινοπωρινή, μια εκδρομή με παλιούς φίλους στο χαμένο μας

όνειρο ή άφηνα τις μύγες πάνω στο πρόσωπό μου διότι λησμόνησα

να σας πω ότι είχα πεθάνει από καιρό, μόνο που έπρεπε να το

κρύβω, γιατί τί άλλο πιο επαίσχυντο από συντρόφους που λιποτα-

κτούν ή ακόμα χειρότερο που επιμένουν να ονειροπολούνε.

Κι ίσως, σκέφτομαι, η Κόλαση είναι ένα παιγνίδι

που κερδίζεις.

 

 

 

 

EVENING THOUGHTS

 

I had to discover that secret fast — it was a dark case, a conspiracy

I would say, of which everyone avoided talking even my own father

after dinner he would light a cigarette and he would remain silent while

I dreamed of a bus on an autumn night, an outing with old friends into

our lost dream or I would leave flies on my face because I forgot

to tell you I had been dead for a long time though I had to keep it secret

because what else is more shameful but friends who desert or even

worst who insist to daydream.

And perhaps, I think, Hell is just a game

you win.

 

 

 

TASOS LIVADITIS, translated by Manolis Aligizakis, Libros Libertad, Vancouver, 2014

www.libroslibertad.com

www.manolisaligizakis.com

STICHOMYTHIA

11698589_410431962495253_250161418084392050_n

STICHOMYTHIA
Young well educated man talks to his old uneducated grandfather.
“Grandfather, earlier today when I met my colleague for a coffee at Starbucks he asked me what I think of the acrimonious debate between the European creditors and the Greek Government and I didn’t know what position to take…what say you?”
“It is simple my boy, when the lion roars in the jungle all small animals run to hide.”
“What do you mean?”
“The lion is hungry. An animal’s flesh will be torn apart to satiate the hungry lion.”
“What do you mean grandfather?”
“The greedy bankers and financiers, the ludicrous saviors of our financial crisis have smelled the blood of the economy, they want to such some more, as if what they have sucked the last five years isn’t enough.”
“You believe that grandfather?”
“Let me ask you: what do you think is the reason for a financially powerful nation offers to sign a free trade agreement with a weaker nation?”
“To help in its development…”
“And you went to school for all these years, my boy…that’s not the reason.”
“What is it then?”
“To take advantage of it…to suck the blood of its citizens, to get easier access to its resources, to use its cheaper labor…and many other reasons except of the one you mentioned.”
“Tell me grandfather: did the EURO help us here in Greece?”
“I don’t know, but I can tell you this: before the EURO my coffee at the café cost me 100 drachmas and after the EURO it cost me .80 cents EURO or 280 drachmas, you think it helped me?”
The young man supported his chin under his palm and remained silent.

ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑ
Καλά μορφωμένος νέος συζητά με τον αγράμματο παππού του.
«Παππού, λίγο πιο νωρίς που συνάντησα το συνάδερφό μου για ένα καφέ στο Στάρμπακς η κουβέντα πήγε στην κατάσταση και στη διαμάχη ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους Ευρωπαίους Εταίρους και δεν ήξερα τί θέση να πάρω…εσύ τί γνώμη έχεις;»
«Είναι απλό γιέ μου, όταν βρυχάται το λιοντάρι στη ζουγκλα όλα τα ζώα τρέχουν να κρυφτούν στο δάσος.»
«Τί εννοείς;»
«Το λιοντάρι είναι πεινασμένο και θέλει να χορτάσει με τη σάρκα κάποιου ζώου.»
«Τί εννοεί αυτό παππού;»
«Οι άπληστοι τραπεζίτες, οι χρηματοδότες, οι καθώς φαίνεται σωτήρες της οικονομικής μας κατάστασης μύρισαν το αίμα και θέλουν να ρουφήξουν λίγο ακόμα σαν να μην ήταν αρκετό αυτό που ρούφηξαν τα τελευταία πέντε χρόνια.»
«Αυτό πιστεύεις παππού;»
«Εσύ ποιος λες είναι ο λόγος που ένα ισχυρό οικονομικά κράτος υπογράφει μια οικονομική συμφωνία με ένα αδύναμο οικονομικά κράτος;»
«Για να βοηθήσει την ανάπτυξή του.»
«Και πήγες στο σχολείο τόσα χρόνια…γιε μου, δεν είναι αυτός ο λόγος.»
«Τότε ποιος είναι;»
«Για να το εκμεταλλευτεί…να ρουφήξει το αίμα των πολιτών του, ν’ αρπάξει το φυσικό του πλούτο, να χρησιμοποιήσει το φτηνό του εργάτη…κι άλλοι πολλοί λόγοι εκτός απ’ αυτόν που είπες.»
«Πες μου παππού: ωφέλησε το ΕΥΡΩ τον τόπο μας ή όχι;»
«Δεν γνωρίζω αλλά μπορώ να σου πω το εξής: Πριν το ΕΥΡΩ ο καφές μου στο καφενείο κόστιζε 100 δραχμές. Μετά το ΕΥΡΩ κόστιζε 80 λεπτά ΕΥΡΩ ή 280 δραχμές, λές με βοήθησε το ΕΥΡΩ;»
Ο νέος στήριξε το πηγούνι του στο χέρι κι έμεινε άφωνος.

~ Μανώλης Αλυγιζάκης
~ Manolis Aligizakis