Βραβείο και Αναγνώρηση/Award and recognition

George Seferis_cover

The International Academy for the Arts is pleased to announce that Manolis Aligizakis’ translation book “George Seferis-Collected Poems”, Libros Libertad – 2012, has been awarded the 1st International Poetry Prize.

The Academy has also awarded Manolis Aligizakis with an honorary “Masters in Literature.”

Η International Arts Academy ανακοινώνει ότι η μετάφραση του Μανώλη Αλυγιζάκη ποιημάτων του νομπελίστα μας ποιητή ΓιώργουΣεφέρη, “George Seferis-Collected Poems”, Libros Libertad 2012, απέσπασε το πρώτο διεθνές βραβείο ποίησης.

Επίσης η International Arts Academy απονέμει στο Μανώλη Αλυγιζάκη το τιμητικό βραβείο “Master of the Arts in Literature.”

www.artsociety.gr/artacademy

2 thoughts on “Βραβείο και Αναγνώρηση/Award and recognition

    • vequinox 02/07/2016 / 4:27 PM

      Σ’ ευχαριστώ πολύ Σοφία. Εκτιμώ το λόγο σου!

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s