Οι «Μαγεμένες» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΑΣ

Στη νέα προσωρινή θέση τους, αυτήν τη φορά στην προστατευτική σκιά της στοάς του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, βρίσκονται οι «Μαγεμένες», τα αντίγραφα τεσσάρων αμφίπλευρων αγαλμάτων, που είχαν κλαπεί από την πόλη το 1864.

View original post 307 more words

One thought on “Οι «Μαγεμένες» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s