Νέες ψηφιακές δράσεις από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

ΕΛΛΑΣ

Στις δυνατότητες που δίνει η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε έναν συγκεκριμένο φυσικό χώρο (όρος που αποδίδεται ως «phygital») εστιάζει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.


View original post 492 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s