Ναυάγιο Αντικυθήρων: Το μυστήριο της μαρμάρινης κεφαλής

ΕΛΛΑΣ

Η μαρμάρινη ανδρική κεφαλή θα πρέπει να μελετηθεί ως προς το αν ταιριάζει στο ακέφαλο άγαλμα που ανέλκυσαν σφουγγαράδες του νησιού το 1900.

Στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων θα μεταφερθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα της πρόσφατης ανασκαφικής έρευνας στο ναυάγιο των Αντικυθήρων για εργασίες καθαρισμού και συντήρησης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα σταλούν τα ανθρώπινα δόντια που βρέθηκαν επίσης για να προσδιοριστούν τα γενετικά χαρακτηριστικά του ατόμου στο οποίο ανήκαν.


View original post 347 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s