Το αρχαιοελληνικό λιοντάρι του Πειραιά βρίσκεται τώρα στην Βενετία

ΕΛΛΑΣ

Η ιστορία του αρχαιοελληνικού λιονταριού του Πειραιά, που βρίσκεται τώρα στη Βενετία, είναι μια από τις πολλές ιστορίες λεηλασίας των αρχαίων γλυπτών.


View original post 215 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s